INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2015
 • Nr 3 - liczba stron: 250
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Krzysztof Butowski (sekretarz)
 • Mariusz Chamarczuk
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz., sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)

 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomów

 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta statystyczna: Bartłomiej Skowroński
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Ewa Sawicka
 • Korekta tekstów w j. włoskim: Cristina Monacchia
 • Korekta tekstów w j. niemieckim: Thaddäus Kielinski

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Dorota Lekka, Powołanie teologa świeckiego w Kościele

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Kierownictwo duchowe alumnów seminariów duchownych i zakonników w prawie kanonicznym (I). Forma sakramentalna i pozasakramentalna

Ks. Ginter Dzierżon, Problemy systematyzacyjne związane ze zróżnicowaniem zachodzącym pomiędzy dekretem poszczególnym a reskryptem w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Peter Mlynarčík SDB, Znaczenie myśli filozoficznej Josefa Tvrdego (1877-1942)

Marta Joanna Gruszka, Od eugeniki do procedury zapłodnienia in vitro

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Bogdan Stańkowski SDB, Per una pedagogia di ricupero dei ragazzi disadattati – l’esperienza salesiana nel contesto italiano

Zdzisława Kobylińska, Próba rekonstrukcji aksjologicznych podstaw polskiej polityki społecznej wobec mniejszości narodowych i etnicznych

Barbara Kałdon, Wybrane aspekty funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików w życiu społecznym

Beata Szluz, Problem bezdomności w Norwegii – skala zjawiska, uwarunkowania, przeciwdziałanie

Barbara Małgorzata Kałdon, Przestępczość wśród nieletnich a podejmowane działania profilaktyczne

Marzena Dycht, Strategie profilaktyki i leczenia wad i chorób wzroku a „wrażliwość duchowa” w systemie ochrony zdrowia

Ewa Błaszczyk, Parlamentarny spór o in vitro

O. Piotr Kwiatek, Anna Pecoraro, The Five Dimensions of the APPRO Program: Explanation and Specification

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

S. Małgorzata Łukawska CMW, Kształtowanie się formy szkaplerza i jego symbolika

Ks. Janusz Nowiński SDB, Zabytki Ziemi Konińskiej wartością kształtującą tożsamość i rozwój kulturowy regionu konińskiego

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Reakcje społeczeństwa województwa pilskiego na przebieg drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny (16-23 czerwca 1983 r.) w świetle teleksów KW PZPR w Pile

Eugeniusz Wiązowski, Posługa duszpasterska salezjanów w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Czaplinku w latach 1945-2013

SPRAWOZDANIA

 • Marcin Jurczyk, Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, pt. „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii” (Londyn, 12-13 kwietnia 2014)
 • Ks. Piotr Szlufik SDB, Międzyinspektorialny kurs formacji ciągłej. Komunikacja społeczna – media, ewangelizacja, katecheza (Kraków, 30 czerwca – 3 lipca 2014)
 • Czesław Grajewski, XV Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Gniezno, 23-25 września 2014)
 • Ks. Tomasz Kościelny SDB, IV Sympozjum Resocjalizacyjne (MOW – 46. Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana Bosko w Trzcińcu, 24 października 2014)
 • Błażej Kmieciak, Dusza – umysł – wolna wola. Konferencja zorganizowana przez oddział poznański Polskiej Akademii Nauk (Poznań, 27 listopada 2014)

RECENZJE

 • G. Bosco, Insegnamenti di vita spirituale. Un’antologia, wstęp i przypisy A. Giraudo, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2013 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • Ks. R. Chałupniak, Arcydzieła malarstwa w katechezie, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 – rec. ks. Józef Stala
 • G. Barth, Hermeneutyka osoby, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 – rec. Michał Kosche
 • Z. Kobylińska, Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012 – rec. ks. Andrzej Kobyliński
 • Polish Music – Polish Composers. 1918-2010, red. M. Podhajski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Gdańsk-Lublin 2013 – rec. Marcin T. Łukaszewski

Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w „Seminare”