INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2014
 • Nr 4 - liczba stron: 214
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz. sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)


 • Korekta edytorska: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Maciej Reda

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Dariusz Sztuk SDB: Pryncypia ewangelizacji w dziełach egzegetycznych św. Bedy Czcigodnego

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: Rola ciała w walce duchowej w „Drabinie Raju” św. Jana Klimaka

Helena Karczewska: Świat jako otchłań morska. „Saeculum” w nauczaniu św. Hilarego z Poitiers

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Bogumił Strączek: René Girard’s concept of mimetic desire, scapegoat mechanism and biblical demystification

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Jacek Marek Nogowski: Funkcje społeczne rodziny i jej zagrożenia na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego

Ks. Marek Kluz: Rodzina w procesie rewalidacji, rehabilitacji i rozwoju religijno-moralnego osób z niepełnosprawnością intelektualną

Elżbieta Szymanik: Równość płci. Aspekty historyczno-społeczne i prawne

Ks. Ryszard Sadowski SDB, Bartłomiej Skowroński: Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury. Analiza oczekiwań odbiorców

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Alberto Monticone: L’offensiva radiofonica nazista contro il card. Hlond nel 1940

Ks. Grzegorz Szubtarski: Represje państwa wobec Kościoła katolickiego w Hiszpanii w latach trzydziestych XX wieku

Piotr Skowroński: „Passio Sanctorum Martyrum Fructuosi Episcopi, Auguri et Eulogi Diaconum” i jej motywy w twórczości Augustyna i Prudencjusza

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Barbarzyńcy według Salwiana z Marsylii

Judyta Iwańska: Znaczenie terminu „epidemia” w starożytnej literaturze grecko-rzymskiej (Próba analizy na wybranych przykładach)

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Jerzy Zając: „Religijność integralnym elementem regionu”. V krajowe spotkanie księży regionalistów (Wyższe Seminarium Duchowne Księży Salezjanów w Lądzie n. Wartą, 10-12 września 2013)
 • Joanna M. Olbert: Ogólnopolski Kongres„Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się złu” (Rumia, 21 września 2013)
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. księdza Stanisława Ormińskiego w Rumi (Rumia, 24-26 października 2013)
 • Anita Ganowicz-Bączyk: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek i środowisko. Powrót człowieka do utraconego oἶκoς (oikos)” (Warszawa, 12 marca 2014)

RECENZJE

 • C. Sirignano, La mediazione educativa familiar. Una risorsa formativa per le famiglie separate, divorziate e ricostituite, Armando Editore, Roma 2010 – rec. ks. Bogdan Stańkowski SDB
 • R. Palazzo, La figura di Pietro nella narrazione degli Atti degli Apostoli, (Supplementi alla Rivista Biblica 52), Edizioni Dehoniane, Bologna 2011 – rec. ks. Dariusz Sztuk SDB
 • Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Geschichte und Erinnerung, Ausstelungkatalog, red. A. Beßmann, I. Eschebach, Berlin 2013 – rec. ks. Jarosław Wąsowicz SDB