INFORMACJE O TOMIE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1999
 • Liczba stron: 412
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk
 • ad: 1000+150 egz.
 • Redaktor naczelny: Marian Lewko
 • Mieczysław Majewski
 • Remigiusz Popowski
 • Ryszard Rubinkiewicz


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

RECENZJE