• Redakcja wyznacza przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki do każdego nadesłanego do publikacji artykułu.
  • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  • Recenzenci nie znają tożsamości autorów, ani autorzy nie znają tożsamości recenzentów (tzw. "double-blind review process").
  • Nowość! Sporządzenie recenzji przez Recenzenta ma formę online w postaci 2 formularzy (część niejawna i część jawna). Jest to forma preferowana przez Redakcję.
  • Opcjonalnie recenzja może mieć formę pisemną (klasyczną), która kończy się jednoznacznym konkluzją co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Kryteria kwalifikowania publikacji są ogólnodostępne i znajdują się na witrynie internetowej czasopisma.
  • Nazwiska recenzentów współpracujących z "Seminare" są zamieszczone na witrynie internetowej oraz publikuje się je w każdym numerze czasopisma.