Get Adobe Flash player

TOM 29

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 374
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Maciej Reda
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, pkt. 6

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną czasopisma jest elektroniczna 
wersja PDF znajdująca się pod adresem: www.seminare.pl

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


TOM 30

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 328
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Maciej Reda
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, pkt. 6

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną czasopisma jest elektroniczna
wersja PDF znajdująca się pod adresem: www.seminare.pl

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST

INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 374
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Maciej Reda
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, pkt. 6

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną czasopisma jest elektroniczna
wersja PDF znajdująca się pod adresem: www.seminare.pl

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI 

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Sylwester Jędrzejewski SDB: Moralne implikacje przymierza

ks. Robert Bieleń SDB: Duszpasterstwo ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem osób owdowiałych

Ks. Bartosz Nowakowski: Godność sakramentu bierzmowania „na drodze” do małżeństwa. Nakaz czy dojrzała decyzja? Kontekst prawno-teologiczny

Ks. Henryk Stawniak SDB: Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie Kościoła łacińskiego

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Organy zarządu i współodpowiedzialności – rady w prawie własnym Towarzystwa Św. Franciszka Salezego

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Zbigniew Łepko SDB: W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Jarosław Koral SDB: Zatrudnienie socjalne jako instrument przeciwdziałania marginalizacji społecznej

Jan F. Terelak, Justyna Dzięgielewska: Strategie radzenia sobie ze stresem a skuteczność terapii uzależnień alkoholików

Magdalena Kosche: Ocena stygmatyzacji w świetle zasad życia społecznego

Ks. Grzegorz Dziewulski: Integracyjne oddziaływanie Kościoła w historii i współcześnie

Jacek Kraś: Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Problematyka współpracy parafii katolickich z misjami kulturowo-językowymi w Szwecji

Ks. Zbigniew Formella SDB, s M. Amata Ekert: Młodzi Polacy poszukują prawdziwych wartości wśród duchownych. Analiza badań w świetle logoterapii V.E. Frankla

Ks. Jerzy Gocko SDB: Wspólnototwórcze elementy systemu prewencyjnego

Ks. Dariusz Grządziel SDB: Pedagogika ks. Bosko w dzisiejszej szkole prowadzonej przez Zgromadzenie Salezjańskie. Część II

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: Dzieje świętych wizerunków w chrześcijaństwie – zarys historii

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Pasterz pasterzy. Papież Grzegorz Wielki i jego Księga reguły pasterskiej

Łukasz Karczewski: Żywot Patriarchy Agathona (661-677) w świetle „Historii koptyjskich patriarchów Aleksandrii”

Ks. Janusz Nowiński SDB: Sakralna przestrzeń – charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne

Ks. Marek Chmielewski SDB: Pozaszkolna działalność misyjna salezjanów polskich w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910)

Eugeniusz Wiązowski: Salezjanie w Główczycach (1950-2010), w Stowięcinie (1951-1998) oraz w Cecenowie (1959-1998)

Marcin T. Łukaszewski: Twórczość fortepianowa Mariana Sawy

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 

 • Ks. Wojciech Krawczyk SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w Roku Seminaryjnym 2009/2010
 • Ks. Krzysztof Butowski SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w Roku Seminaryjnym 2009/2010

 

SPRAWOZDANIA

 

 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: XVIII Międzynarodowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów – Poznań – Wielkopolska (Poznań-Piła, 8-15 września 2010)
 • O. Piotr Kwiatek OFM Cap.: Konferencja o uzależnieniu Wypuścić na wolność uciśnionych: Zerwać więzy kajdan, zorganizowana przez Archidiecezję Filadelfijską (Filadelfia – USA, 5 listopada 2010)
 • Czesław Grajewski: Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Częstochowa, 8-10 września 2010)

RECENZJE

 

 • Ks. Dariusz Sztuk SDB: R. Mazur, La retorica della Lettera agli Efesini, (SBF Analecta 75), Edizioni Terra Santa, Milano 2010
 • ks. Dariusz Stępkowski SDB: H. Schluss, Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse. Analysen zum Verhältnis von Pädagogik und Religion, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: P. Stobaeus, Hans Brask – en senmedeltida biskop och hans tankevärld, Artos & Norma bokförlag, Malmö 2008
 • Ks. Adam Popławski SDB: K. Knotz, K. Strączek, Seks jest boski, czyli erotyka katolika, Wydawnictwo ZNAK, Warszawa 2010
 • Ks. Jerzy Adamczyk: J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008

INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 328
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Maciej Reda
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, pkt. 6

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną czasopisma jest elektroniczna
wersja PDF znajdująca się pod adresem: www.seminare.pl

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


 SPIS TREŚCI 

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Dariusz Adamczyk: Upadek Chama i jego skutki na podstawie Rdz 9,18-29

Ks. Waldemar Bartocha: Kształtowanie się obrzędów święceń biskupa od Tradycji Apostolskiej do Pontyfikału rzymsko-germańskiego (Zarys historyczno-liturgiczny)

Ks. Ginter Dzierżon: Rola wspólnoty wiernych i prawodawcy w procesie tworzenia zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym

O. Tomasz Gałkowski CP: Nauka religii w szkołach w Liście okólnym Kongregacji Wychowania Katolickiego

Urszula Nowicka: Uprawnienia szafarza sakramentu pokuty i pojednania przy spowiedzi wiernego innego obrządku

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Ryszard Sadowski SDB: Religia i kultura klasyczna u podstaw idei zrównoważonego rozwoju

Agnieszka Sasim: Socjobiologiczne ujęcie osobliwości antropologicznych

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Adam Zadroga: Rozwój jako powołanie człowieka

Beata Szluz: Bezdomne kobiety w opinii bezdomnych kobiet

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Integracja młodzieży emigracyjnej w Kościele katolickim w Szwecji

Ks. Rafał Czekalski: Aktualność warunków wojny sprawiedliwej na tle ostatnich konfliktów zbrojnych

Marzena Dycht, Lidia Marszałek: Mass media i reklama a choroby cywilizacyjne: anoreksja i bulimia

Michał Jan Lutostański: Punki, skinheadzi i metale. Normy i wartości młodzieżowych subkultur symbolicznych

S. Halina Wrońska CMW: Programowanie katechetyczne służące dynamizowaniu katechezy

Ks. Bogdan Stańkowski SDB: Salezjański system wychowania młodzieży – możliwe wypaczenia

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Ksiądz Jan Bosko wobec wykluczenia społecznego młodzieży włoskiej w XIX wieku

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Judyta Iwańska: Epidemie w antycznych Źródłach greckich i rzymskich

Kacper Zyzek: Początki religii pogańskich według Justyna Męczennika

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: „Widzieć Boga w sposób niewidzialny” – pojęcie Visio Dei u św. Augustyna

Ks. Janusz Nowiński SDB: Agnusków zapomniana moc, sława i piękno – rzecz o papieskim „Agnus Dei”

Czesław Grajewski: Przyczynek do historii ruchu cecyliańskiego w Polsce

Marek Podhajski: Kompozytorzy polscy 1918-2000 – kontynuacja

SPRAWOZDANIA

 

 • Ks. Ryszard Sadowski SDB: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2010
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Nagroda im. Księdza Profesora Adama Duraka SDB z zakresu teologii ze szczególnym uwzględnieniem teologii liturgii. Edycja 2010
 • O. Piotr Kwiatek OFMCap: Konferencja naukowa Wiara i psychologia pozytywna (Geelong – Australia, 27 lipca 2010)
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Międzynarodowa Konferencja Polonijna Duszpasterstwo migrantów – duszpasterstwem rodzin (Poznań, 12 października 2010)
 • Artur Cieślak: XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (Częstochowa, 30 kwietnia – 6 maja 2010)

 RECENZJE

 

 • Ks. Jerzy Adamczyk: M. Lo Giacco, Pellegrini, Romei e Palmieri. Il pellegrinaggio fra diritto e religione, Wydawnictwo Cacucci, Bari 2008
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: P. Stobaeus, Fran biskop Brasks tid, Artos & Norma bokförlag, Malmö 2010
 • Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: A. Zwoliński, Sekty w Internecie, Wydawnictwo Salvator, Kraków 2009
 • Ks. Adam Popławski SDB: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, t. 1, red. M. Brzeziński, Lublin 2010
 • Jacek Kraś: D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, wydanie 2, Wolter Kluwer, Warszawa 2009