Seminare jest wydawane od roku 1975. Na jego łamach publikowane są materiały w formie artykułów, recenzji i sprawozdań. Począwszy od numeru 19. z roku 2003, każdy opublikowany artykuł jest recenzowany i dopuszczany do druku przez jednego specjalistę z danej dziedziny, od roku 2010 teksty są  poddawane dwóm niezależnym recenzjom. Od roku 2014 Seminare ukazuje się jako kwartalnik. Począwszy od numeru 27. z roku 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje wydawanie Seminare.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 grudnia 2015 r. Seminare znajduje się w części B Wykazu Czasopism Naukowych, wg którego przyznano naszemu czasopismu 15 punktówZaś ewaluacja Seminare przeprowadzona przez Index Copernicus w bazie IC Journals Master List za rok 2014 zakończyła się przyznaniem Seminare wskaźnika ICV o wartości  65.08

Dojrzewanie środowiska naukowego skupionego wokół Seminare zaowocowało powołaniem do życia Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, które od roku 2008 jest oficjalnym wydawcą tego czasopisma.

Seminare dzieli się na następujące części: teologiczną, filozoficzną, historyczną i społeczno-pedagogiczną. Wszystkie artykuły publikowane są w języku polskim, zawierają jednak streszczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim. Chociaż Seminare jest czasopismem, w którym publikują przede wszystkim członkowie TNFS, to jest ono szeroko otwarte dla wszystkich uczonych, zarówno duchownych, jak i świeckich. Wielu wybitnych specjalistów publikuje na łamach tego periodyku.

Periodyk ten jest dostępny w wielu bibliotekach, m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, większości bibliotek uniwersytetów państwowych oraz wielu bibliotekach seminariów diecezjalnych i zakonnych a także w bibliotece Universita Pontificia Salesiana w Rzymie (Włochy).


Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe" jest dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

  • „Seminare. Poszukiwania naukowe" jest indeksowane w następujących bazach:


  • p-ISSN: 1232-8766
  • e-ISSN: 2450-1328